ჩვენ შესახებ

აუდიტორული და საკონსულტაციო კომპანია PNC -ის ძირითად მიზანს წარმოადგენს დაეხმაროს კომპანიებს ბიზნესის დაგეგმვასა http://www.achaten-suisse.com/ და პრობლემების გადაწყვეტაში, ხელი შეუწყოს მათი ბიზნესის წარმატებას.

კომპანიის პარტნიორებს გააჩნიათ აღნიშნულ სფეროში საქმიანობის ოცწლიანი გამოცდილება.